Üyelik Sözleşmesi

1. Sözleşmenin onaylanması
www.dekocicek.com üyesi olmak istiyorsanız, önce kayıt formunu doldurmanız ve www.dekocicek.com üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren Www.dekocicek.com sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

2. Hizmetlerin Tanımı
www.dekocicek.com sözleşmesini onaylayan üyeler, internet ortamında www.dekocicek.com’dan alışveriş yapma imkanına sahip olur.

3. www.dekocicek.com üyelik sistemi
www.dekocicek.com üyesi kendisinin belirleyeceği bir kullanıcı adı(e-posta) ve şifreye sahip olur.
Kullanıcı adı üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı iki farklı üyeye verilmez.
Şifre sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre nin seçimi ve korunması tamamı ile kullanıcının sorumluluğundadır. Www.dekocicek.com, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.
Kullanıcının Www.dekocicek.com üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Www.dekocicek.com’a login olmak şeklinde tanımlanır.

4. Üye’nin yükümlülükleri
Üye www.dekocicek.com servislerinden yararlandığı sırada,

Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

 • www.dekocicek.com tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Www.dekocicek.com a ait olduğunu,
 • www.dekocicek.com servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Www.dekocicek.com ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Www.dekocicek.com un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
 • www.dekocicek.com tarafından sağlanan servislerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait bilgilerin yer alabileceğini bu sebeple Www.dekocicek.com un sorumlu olmayacağını,
 • Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Www.dekocicek.com un sorumlu olmayacağını,
 • www.dekocicek.com da sunulan hizmetlere Www.dekocicek.com tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Www.dekocicek.com un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,
 • Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Www.dekocicek.com ın sorumlu olmayacağını,
 • Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,
 • Kullanıcı adı olarak kullanılabilecek rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,
 • Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,
 • Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,
 • Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,
 • Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, Anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,
 • www.dekocicek.com servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Www.dekocicek.com dan tazminat talep etmemeyi,
 • www.dekocicek.com dan izin almadan Www.dekocicek.com servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,
 • www.dekocicek.com ın, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,
 • Kurallara aykırı davrandığı takdirde Www.dekocicek.com un gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,
 • www.dekocicek.com ın, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,
 • Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,
 • Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,
 • Üye kullanıcı adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,
 • Müşteri sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını
 • Müşteriler mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini,
 • Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, Www.dekocicek.com adına ürünü kendisine teslim eden kişinin ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını

Kabul ve taahhüt etmiştir.

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia there live the blind texts.